NETIKETT
(ehk kuidas käituda võrgus nii, et oma marki kohe esimesel korral täis ei tee.)

Sõna tuleb väljendist "Net etiquette" e. võrgu etikett ja käsitleb arvutivõrgus käitumise juhiseid. Aja jooksul Võrgus välja kujunenud terve hulk reegleid. Iga Interneti kasutaja peaks nendest reeglitest kinni pidama - sellega austate Te teisi Interneti kasutajaid.

On olemas üldine netikett, aga ka iga teenuse (e-mail, listid jne.) jaoks eraldi netikett.

Üldine
e-post
WWW
Uudisgrupid (newsgrupid)
FTP
Smiley'd (emotikonid) (ei tasu kõiki märke tõsiselt võtta, kuna olen leidnud samale märgile ka täiesti vastupidiseid tähendusi)
Kõik algab üldisetest käitumisreeglitest, mis on väga hästi sõnastatud "Arvutikasutaja 10 käsuna".

Eesti keelde ümberpanduna on nad järgmised:

  1. Sina ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks.
  2. Sa ei tohi ennast vahele segada teise inimese arvutitöösse.
  3. Sa ei tohi ringi nuuskida teise inimese failides.
  4. Sa ei tohi arvutit kasutada varastamiseks.
  5. Sa ei tohi arvutit kasutada vale tõendusmaterjali loomiseks.
  6. Sa ei tohi kopeerida tarkvara, mille eest sa pole maksnud.
  7. Sa ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata.
  8. Sa ei tohi omastada teiste inimeste intellektuaalset vara.
  9. Sa pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele tagajärgedele.
  10. Sa pead kasutama arvutit viisil, mis nätab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.
Võrgust võib veel leida:

Käesolev Netikett on pandud kokku mitmetest võrgus leiduvatest netikettidest nende autoritelt luba küsimata. :)

Vaata ka http://www.cs.ut.ee/~anne/Internet/netikett.htm

Inglise keeles http://www.albion.com/netiquette/corerules.html

Teksti luges ja sorteeris Mella